ข้อมูลยางรถจักรยานยนต์

โครงสร้างยางรถจักรยานยนต์ประกอบด้วย

1.
ดอกยาง(Tread) หมายถึง ส่วนของยางนอก ซึ่งสัมผัสกับพื้นถนนมีลักษณะเป็นแนวามเส้นรอบวง(Tread rib) หรือเป็นบั้งขวางกับเส้นรอบวง หรือเป็นปุ่ม ๆ (Tread block) ก็ได้ ขึ้นอยู่กับการออกแบบให้เหมาะกับการใช้งาน
2.
แก้มยาง(Side wall) หมายถึง บริเวณผนังด้านนอกของยางที่อยู่ระหว่างส่วนที่อยู่ระหว่างที่เป็นดอกยางกับ
ขดลวด
3.
โครงยาง(Carcuss) หมายถึง โครงสร้างภายในของยางนอก ซึ่งประกอบด้วยชั้นผ้าใบไม่รวมถึงดอกยาง
และแก้มยาง
4.
ขอบลวด(Bead) หมายถึง ส่วนของยางนอกที่กระชับกับวงล้อ เสริมความแข็งแรงด้วยลวดเหล็กกล้า
5.
คอร์ด (Cord) หมายถึง ด้ายที่ทำด้วยเส้นใยหลายเส้นตีเกลียวเข้าด้วยกัน ใช้สำหรับเป็นส่วนประกอบของ
ชั้นผ้าใบ เบลอ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ
6.
ชั้นผ้าใบ (Ply) หมายถึง ชั้นของผ้าที่ทำด้วยคอร์ดไนลอน คอร์ดโพลิเอสเตอร์ หรือย่างอื่นแทรกอยู่ในเนื้อยาง ซ้อนกันจากขอบลวดข้างนึ่งถึงขอบลวดอีกข้างนึ่ง
7.
ผ้าเสริมหน้ายาง (Braker or Belt) หมายถึง ชั้นผ้าใบที่ตัดองศาพิเศษ ทำหน้าที่คล้ายกับเข็มขัด ประกบบนโครงสร้างของหน้ายาง เพื่อเสริมความแข็งแรงของยางมากขึ้น
8.
เนื้อยางด้านใน (Inner liner) หมายถึง ยางบางด้านใน ใช้เฉพาะกับยางที่ไม่ใช้ยางในเท่านั้น ทำหน้าที่เหมือนยางใน หรือเรียกยางชนิดนี้ว่า Tubeless

การเรียกชื่อขนาดยางนอกและความหมาย

มี 2 แบบที่ใช้ในปัจจุบัน

1.
แบบเดิมหรือระบบอังกฤษ
อธิบายขนาดและโครงสร้างประกอบด้วย ความกว้างของยางนอก เส้นผ่าศูนย์กลาง ระบุเป็นนิ้ว และอัตราชั้นผ้าใบ เช่น
2 . 50 – 17 4PR
  2.50 ความกว้างของยาง
  17 เส้นผ่าศูนย์กลางยางเท่ากับ 17 นิ้ว
  4 PR อัตราชั้นผ้าใบเท่ากับ 4 หรือเทียบเท่ากับผ้าใบมาตรฐาน 4 ชิ้น
2. แบบเมริกซีรี่
  อธิบายขนาดและโครงสร้างประกอบด้วย ความกว้างของยางนอก ระบบมิลลิเมตร(เครื่องหมาย /อัตราส่วนลักษณะยาง และดัชนีการรับโหลดและสัญลักษณ์ความเร็ว
  80 / 90 - 17 49P
  80 ความกว้างของยาง
  90 อัตราส่วนลักษณะยาง % (ความสูงของยาง)
  17 เส้นผ่าศูนย์กลางยางเท่ากับ 17 นิ้ว
  49 ดัชนีน้ำหนัก “49” สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 185 กิโลกรัม
  P สัญลักษณ์ความเร็วระดับ P ใช้ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลเมตร/ชั่วโมง
  อธิบายเพิ่ม
  80/90-17 49P
    90% = ความสูงของยาง X 100      =    72 X 100
                 —————————               —
                  ความกว้างของยาง                 80
  หมายความว่า
    ความกว้างของยางเท่ากับ 80 มิลลิเมตร
    ความสูงของยางเท่ากับ 72 มิลลิเมตร หรือเท่ากับ 90% ของหน้ายาง

ตารางเปรียบเทียบดัชนีการรับโหลด

ดัชนี
น้ำหนักรับได้
ดัชนี
น้ำหนักรับได้
ดัชนี
น้ำหนักรับได้
ดัชนี
น้ำหนักรับได้
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
0
45
24
90
48
180
72
355
1
46.2
25
82.5
49
185
73
365
2
47.5
26
95
50
190
74
375
3
48.7
27
97.5
51
195
75
387
4
50
28
100
52
200
76
400
5
5.1
29
103
53
206
77
412
6
53
30
106
54
212
78
425
7
54.5
31
109
55
218
79
437
8
56
32
112
56
224
80
450
9
58
33
115
57
230
81
462
10
60
34
118
58
236
82
475
11
51.5
35
121
59
243
83
487
12
63
36
125
60
250
84
500
13
65
37
128
61
257
85
515
14
67
38
132
62
265
86
530
15
69
39
136
63
272
87
545
16
71
40
140
64
280
88
560
17
73
41
145
65
290
89
580
18
75
42
150
66
300
19
77.5
43
155
67
307
20
80
44
160
68
315
21
82.5
45
165
69
325
22
85
46
170
70
335
23
87.5
47
175
71
345

ดัชนีสัญลักษณ์ความเร็ว

สัญลักษณ์ความเร็ว
กม./ชม.
J
100
K
110
L
120
M
130
N
140
P
150
Q
160
R
170
S
180
T
190
U
200
H
210
V
240

หน้าที่ของยางรถจักรยานยนต์

1.
รักษาทิศทางของการขับขี่ได้อย่างต้องการ
2.
ลดแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนในการขับขี่
3.
รับน้ำหนักของรถจักรยานยนต์และน้ำหนักบรรทุก
4.
เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดแรงม้าในการขับเคลื่

การใช้งานอย่างถูกต้อง

1.
เติมลมให้พอดีกับยางแต่ละรุ่น
2.
ไม่ขับขี่ทับน้ำมัน และหลีกเลี่ยงพื้นที่ขรุขระ
3.
ไม่เบรคแบบรุนแรงและกระทันหัน
4.
ไม่ออกรถล้อฟรี หรือหมุนล้อฟรี
5. ไม่ขับรถเร็วเกินไป